Gradsko veće usvojilo predlog o sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

Pančevo

VESTI / Pančevo 67 Views

Milorad Milićević, načelnik Gradske uprave Pančevo podsetio je da je na sednici Skupštine 22. avgusta usvojena Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u Pančevu.

- Tom odlukom je propisana i obaveza svih javnih preduzeća da u odgovarajućem roku svoje pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji usklade sa njom. Na osnovu toga u Gradskoj upravi maksimalan broj zaposlenih bi trebalo da bude 287, kazao je Milorad Milićević, načelnik Gradske uprave. 

Pošto je Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju i uređenje Grada Pančeva" transformisano u JP "Urbanizam", urađene su izvesne promene, s obzirom na novonastalu situaciju. 

Članovi Gradskog veća su usvojili i predlog izmene i dopune Programa za korišćenje sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2017. godinu.

V.J.P.

Komentari